นามสกุล ความหมายนามสกุลโดเมน ราคา (ต่อปี)
gTLD (Generic Top Level Domain) คือ โดเมนทั่วๆ ไป
.com commerical : ใช้สำหรับธุรกิจทั่วไป 500 บาท
.net network : ใช้เกี่ยวกับเครือข่าย 500 บาท
.org organization : ใช้กับองค์กรสมาคม หรือ มูลนิธิไม่แสวงหากำไร 500 บาท
.biz business : ใช้สำหรับองค์กรนิติบุคคล 500 บาท
.info information : ใช้สำหรับสื่อประชาสัมพันธ์ 500 บาท
.asia asia : สำหรับเว็บไซต์ในเอเชีย 800 บาท
ccTLD (Country Code Top Level Domain) คือ โดเมนภายในประเทศ
.in.th individual : ใช้สำหรับบุคคลทั่วไป
(ใช้สำเนาบัตรประชาชนในการจดทะเบียน)
500 บาท
.co.th company หรือ corporation : ใช้สำหรับนิติบุคคล
(ต้องใช้หนังสือรับรองบริษัทในการจดทะเบียน)
1,000 บาท
.ac.th academic : ใช้กับสถาบันการศึกษา
(ต้องใช้หนังสือจัดตั้งโรงเรียนในการจดทะเบียน)
1,000 บาท
.go.th goverment : ใช้กับหน่วยงานราชการ
(ต้องใช้ิหนังสือที่ออกโดย CIO ของต้นสังกัดในการจดทะเบียน)
1,000 บาท
.or.th organization : ใช้กับองค์กรสมาคม หรือ มูลนิธิไม่แสวงหากำไร
(ต้องใช้หนังสือจัดตั้งสมาคม หรือ หนังสือจัดตั้งมูลนิธิในการจดทะเบียน)
1,000 บาท
.net.th network : ใช้เกี่ยวกับธุรกิจด้านเครือข่าย
(ต้องใช้ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมในการจดทะเบียน)
1,000 บาท
.mi.th military : ใช้กับหน่วยงานทางทหาร
(ต้องใช้เอกสารที่ออกโดยกรมการสนเทศทหารในการจดทะเบียน)
1,000 บาท
     
ค้นหาชื่อโดเมน
www.  
เลือก/ไม่เลือก ทั้งหมด .com .net .org .biz .info .asia
.in.th .co.th .ac.th .mi.th .or.th
พิมพ์เฉพาะชื่อโดเมนที่ต้องการตรวจสอบ เช่น kzynet
ไม่ต้องใส่ www. นำหน้า และ เลือกนามสกุลของโดเมน แล้วคลิ๊กที่ปุ่มสั่งซื้อได้เลยครับ
เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการจดทะเบียนโดเมน โปรดคลิ๊กที่นี่